PROGRAMI I AKADEMISE

KAPITULLI  1

IMAZHI JUAJ PROFESIONAL

Pasi  të  keni  mbaruar  këtë  kapitull,  duhet  të  jeni  në  gjëndje  të:

 

1.Të  mbani  një  trup  dhe  një  mëndje  të  shëndetshme.

2.Të  bëni  një listë  për  efektivitetin  e  komunikimit.

3.Të  tregoni  personalitet.

4.Të  shfaqni  marrëdhënije  të  mira  shoqërore.

5.Të  kuptoni  etikën  profesionale.

KAPITULLI 2

BAKTEROLOGJIA

Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1-Të bësh një list për tipet e klasifikimit të bakterieve.

 2- Të përshkruani si një bakterie rritet dhe riprodhohet.

 3- Të përshkruani mardhëniet e saj me mjedisin, dhe si shkakton sëmundjet

 4- Përkufizo AIDS dhe fol diçka rreth tij.

KAPITULLI 3.

DIZINFEKTIMI DHE KONTROLLI I INFEKSIONEVE

Pasi të kemi mbaruar këtë kapitull duhet të jemi në gjëndje të:

1-Të shpjegoni dhe kuptoni rëndësinë e dizinfektimit.

2-Të shpjegoni diferencën midis sanitarizimit, dezinfektimit, dhe sterilizimit.

3-Diskuto se si të mbash me siguri dhe të përdoresh mjetet e dizinfektimit.

4-Përshkruaj se cilat mjete, pastrues, dhe dizinfektues janë të përdorshëm për një sallon.

5- përkufizo sanitarizimin universal dhe diskuto për përgjegjësitë e tua si profesionist salloni.

KAPITULLI  4

STRUKTURA E SKALPIT DHE FLOKËVE( PERBERESIT ).

Pasi të keni mësuar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 1-Shpjegoni përbërjen e flokëve.

 2-Përkufizoni flokët.

 3-Përkufizoni përbërjen e flokëve.

 4-Përkufizoni ndarjen e flokëve.

 5-Diskutoni strukturën e flokëve, rritjen, dhe shpërndarjen.

 6-Përshkruaj teoritë për jetën dhe rënien e flokëve.

 7-Trego fazat e ndryshimit të ngjyrës së flokëve.

 8- Të dini të analizoni flokët e klientit.

 9- Përkufizoni çregullimet e flokëve.

 10-Përkufizoni bazat e kujdesit të skalpit.

 11-Të dini të përdorni teknikat manipulative të skalpit.

 12- Të zhvilloni një orë të përbashkët  për skalpin dhe çrregulimet e flokëve në sallon.

KAPITULLI 5

PARAPËRGATITJA E KLIENTIT SIPAS PROCEDURAVE.

Pasi të mbaroni këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Të radhisni procedurat qe do zbatoni dhe përgatitja e klientit për shërbimet.

 2. Paraqitni proceduren për flokë të lagura

 3. Proceduren për shërbimet kimike

 4. Proceduren për flokët e tharë etj.

KAPITULLI 6

LARJA DHE TRAJTIMI I FLOKUT ME METODOLOGJI PROFESIONALE.

Pasi të keni mësuar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të :

 

 1. Perzgjedhim produktet qe do perdorim per larje dhe trajtim, mbasi kemi bere nje konsult me klientin dhe analizimin korrekt.

 2. Besh planifikimin e sakte per kohen e procedures.

 3. Kesh aftesine per te demostruar perzgjedhjen e sakt te produkteve.

 4. Analizosh sakte strukturen dhe pH real te produkteve.

Njohesh mir tipet e ndryshme te produkteve qe ke ne dispozicion

KAPITULLI 7

PRERJA E FLOKËVE

Pasi të mbaroni këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Mësoni teknikat e prerjes së flokëve

 2. Prisni formën e flokëve, duke përdorur lloje të ndryshme gërshërësh.

 3. Jepni rendesi te vecante menyres se prerjes te flokeve me metoden profesionale e cila te ndihmon per te gjitha sherbimet qe do besh si stilist flokesh.

 4. Demostroni precizjon gjate prerjes se flokeve me ndarjen në seksione.

 5. Njiheni dhe mësoni perdorimin e mjeteve  bazë për prerjen.

 6. Njiheni me teknikat që përdoren për rrallimin e flokut.

 7. Njiheni me teknikat bazë për prerjen me gërshërë.

 8. Njiheni me teknikat bazë për prerjen me makin prerese per floket.

 9. Njiheni me teknikat bazë për prerjen me brisk per floket

KAPITULLI 8

    FORMAT ME GISHT, ME PRODUKT.

Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Kuptoni qëllimin e valës ose formës me gisht.
 2. Kuptoni tipet e formave të formuara nga ky proçes.

3.Kuptoni hapat që duhet të ndiqen në këtë proçedur.

KAPITULLI 9

STILIMI I FLOKËVE TË LAGURA.

Pasi të kemi mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje te:

 

 1. Kuptoni stilimin e flokëve lagur.

 2. Pergatisni elementët bazë për stilimin e flokeve te lagur .

 3. Kuptoni proçedurat dhe përdorimin e mjeteve në stilimin e flokeve te lagur.

 4. Kuptoni karakteristikat e formes se flokëve natyral te klientit.

KAPITULLI  10

FORMAT TE PERKOHSHME ME TE NXEHTE

 Pasi të kemi mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Kuptoni format e perkohshme me te nxehte

 2. Kuptoni teknikat dhe mjetet e valëve te perkohshme me te nxehte.

 3. Masat e sigurisë për valët perkohshme me te nxehte.

 4. Përkufizoni modelin e thatë të fryrë.

 5. Tregoni përdorimin e mjeteve dhe teknikave në modelin e fryrjes dhe kozmetikën.

 6. Kuptoni valën me ajër.

 7. Tregoni përdorimin e mjeteve dhe teknikave në valën me ajër.

Kapitulli 11

 FORMAT   PERMANENTE.

Pasi të kemi mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 1. Kuptoni cfar eshte dhe pse perdoret nje permanent. (valet permanente).

 2. Njohim dhe perdorim produktet kimike per te ber nje permanent.

 3. Kuptoni lidhjet mes struktures se flokeve,produkteve kimike dhe teknika permanente.

 4. Beni me klientet konsulten paraprake ,dhe investigoni floket.

 5. Krijoni nje ide te qarte mbi modelin qe do te krijoni.

 6. Praktikoni per montimin dhe çmontimin e nje permanenti.(mekanike).

 7. Reaksioni kimik qe ndodh gjate operacionit.

KAPITULLI12

KOLOROMETRI

Pasi  të  keni  mbaruar  këtë  kapitull,  duhet  të  jeni  në  gjëndje  të:

 

 1. Paraqitni proçedurat  e  duhura  për  ngjyrimin  e  flokëve, duke  përfshirë  këshillimet,  analizat,  dhe  testet  në  fijet  e  flokëve.
 2. Shprehni principet  e  teorisë  së  kolorimit  (ngjyrimit  të  flokëve).
 3. Bëni klasifikimet  e  kolorëve  të  flokëve.  Shprehni  aktivitetin  e  tyre  në  flokë.
 4. Tregoni aksionin  e  peroksidit  të  hidrogjenit  në  kolorin  e  flokëve.
 5. Shprehni përdorimin e  shkëlqyesve  dhe  jep  sa  më  shumë  shëmbuj.
 6. Bëni një  listë  për  të  zgjidhur  problemet  e  kolorit  të  flokëve.
 7. Bëni një  listë  të  detyrimeve  që  duhet  të  meren  gjatë  proçesit  të
 8. Tregoni proçeset  e  hyrjes  së  kolorit  në  flokë.

Tregoni  strukturën  e  flokut  në  shërbim  të  kolorit  të  flokëve.

 

KAPITULLI  13

SHTRIRJA E FLOKEVE NE FORME PERMANENTE

Pasi të kemi mbaruar këtë kapitull, duhet të jemi në gjëndje të:

 

 1. Përkufizoni qëllimin e produkteve kimike qetësuese për shtrirjen e flokeve.

 2. Kuptoni produktet e ndryshme që përdoren si solucione per shtrirjen e flokeve ne forme permanente.

 3. Kuptoni diferencën mes hidroksidsodiumit dhe tioglikolatit.

 4. Kuptoni tre shkallët bazë të solucionit me përbërje kimike.

 5. Beni anlizat e tratamenteve kimike dhe klientit.

 6. Kuptoni proçedurën që përdoret për hidroksidet e sodiumit.

 7. Kuptoni proçedurën që ndiqet për amonium tioglikolat solucion në flokë.

 8. Kuptoni proçedurën që ndiqet për një fryrje me përbërje kimike.

 9. Kuptoni proçedurën që ndiqet për formë të butë përmanente.

KAPITULLI 14

DREJTIMI TERMAL I FLOKËVE SHTYPJA E FLOKËVE.

Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Kuptoni për qëllimin e shtypjes së flokëve.(hair pressing).

 2. Kuptoni si të egzaminoni (analizoni) gjëndjen e skalpit dhe të flokëve përpara shtypjes së flokëve.

 3. Kuptoni proçedurat që përfshihen si në shtypjen e butë dhe në shtypjen e fortë.

 4. Kuptoni produktet e kërkuara për një shtypje flokësh të suksesshme.

Kuptoni  preokupacionet që merren parasysh në proçesin e shtypjes së flokëve.

KAPITULLI 15

  ARTI I PUNIMIT TË FLOKËVE ARTIFICIAL (PARUKEVE).

Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje:

 1. Kuptoni arsyet, pse njerëzit venë paruke.

 2. Kuptoni paruket, tipet e tyre, ekstensionin dhe copat e flokëve.

 3. Kuptoni proçedurat, që duhet të bëhen për matjen e parukes.

 4. Kuptoni metodën e marjes së një parukeje.

 5. Kuptoni proçedurat e bllokimit dhe të futjes së parukes.

 6. Kuptoni proçedurat e ndarjes, përgatitjes dhe modelimit për paruken.

 7. Kuptoni proçedurat e përdorimit të një parukeje.

 8. Kuptoni tipet e copave të flokëve dhe përdorimin e tyre.

 9. Kuptoni interesin që duhet të përdorim kur vemë një paruke.

KAPITULLI 16

  MANIKYRIMI DHE PEDIKYRIMI

 Pasi të mbaroni këtë kapitull ju do jeni në gjëndje të :

 

 1. Tregoni aftësitë e një manikyristi të mirë.

 2. Identifikoni katër gjëndjet natyrale të thorit.

 3. Të tregoni përdorimin e duhur të mjeteve, materialeve dhe kozmetikës, që përdore për manikyr.

 4. Të tregoni proçedurën e duhur për sanitarizimin, dhe preokupimet e sigurisë për manikyr.

 5. Të tregoni teknikat e masazhit që bëhet kur japim një manikyr.

 6. Përkufizoni dhe tregoni tipet e ndryshme të manikyrit.

 7. Shpjegoni dhe tregoni proçedurën e avancuar të teknikës së thonjëve.

 8. Tregoni teknikën për pedikyr.

KAPITULLI 17

  THONJTË DHE Ç’RREGULLIMET E TYRE

Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Përshkruani strukturën dhe përbërjen e thonjëve.

 2. Përshkruani strukturën e bashkuar dhe ndërhyrjen e thonjëve.

 3. Diskutoni se si rriten thonjtë.

 4. Tregoni ç’rregullimet e ndryshme të thonjëve.

 5. Dalloni sëmundjet e thonjëve që nuk mund të trajtohen në sallon.

KAPITULLI 18

TEORIA E MASAZHIT.

 Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Përshkruani qëllimin e bërjes së në masazhi.

 2. Përshkruani manipulumet, që përdoren në një masazh dhe përfitimet e tyre.

 3. Njihni tipet e lëvizjes së masazhit dhe se si bëhen.

 4. Të identifikoni motorin e pikave nervopre të fytyrës dhe të qafës.

 5. Tregoni efektet fiziologjike të një masazhi.

KAPITULLI 19

  FYTYRA.

Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Përshkruani efektet përfituese të fytyrës.

 2. Bëni listën e materialeve, që duhen për tratamentet e fytyrës.

 3. Tregoni proçedurën bazë për fytyrën.

 4. Tregoni manipulimet e duhura për fytyrën.

 5. Identifikoni tipet e ndryshme korrekte të fytyrës që bëhen në një sallon bukurie.

 6. Përshkruani maskat për bërjen e tyre.

 7. Tregoni proçedurën për tipe fytyrash që bëjnë maskë.

Identifikoni arsyet që klienti mund tju bëjë fajtorë për tratamentet e fytyrës

KAPITULLI 20

  MAKE UP I  FYTYRËS (GRIMI).

 Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1- Tregoni tipet e kozmetikëve dhe qëllimin e tyre.

 2- Tregoni proçedurën e duhur për një makeup.

 3- Të identifikoni tipet e fytyrave.

 4- Të tregoni proçedurat për një makeup të arrirrë.

 5- Të tregoni aplikimin e qerpikëve artificial dhe heqjen e tyre.

 6- Tregoni preokupacionet që merren parasysh për një make-up.

KAPITULLI   21

 LËKURA DHE Ç’RREGULLIMET E SAJ.

Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Përcaktoni strukturën dhe përbërjen e lëkurës.(histologjinë).

 2. Tregoni funksionin e lëkurës.

 3. Përkufizoni termat e rëndësishëm lidhur me lëkurën.

 4. Diskutoni se cilat ç’rregullime të lëkurës duhet të trajtohen në sallon dhe cilat tek mjeku specialist.

KAPITULLI  22

 HEQJA E FLOKËVE TË PADËSHIRUARA

 Pasi të keni mbaruar këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Thoni dy klasifikimet e përgjithshme të flokëve të padëshiruara.

 2. Identifikoni tre metodat permanente të heqjes së flokëve.

 3. Tregoni teknikat që përfshijnë termolizis, metoden e heqjes permanente të flokëve.

 4. Tregoni metodat e heqjes temporale të flokëve.

KAPITULLI  24

  ELEKTRICITETI DHE TERAPIA E DRITËS.

 Pasi të keni mbaruer këtë kapitull duhet të jeni në gjëndje të:

 

 1. Përshkruani natyrën e elektricitetit dhe të thoni format e tij.

 2. Shprehni përdorimin e duhur të dy tipeve të elektricitetit dhe preokupacionet që duhet të merren parasysh kur duhet të përdorim atë.

 3. Përkufizoni katër tipet e korrentit dhe shprehni përfitimet e tyre.

 4. Tregoni mjetet elektrike që duhet të përdoren në sallon.

 5. Shprehni terapinë e dritës.

 6. Tregoni përdorimin e duhur të terapisë së dritës.

KAPITULLI 25

   KIMIA

Pasi të kemi mbaruar këtë kapitull duhet të jemi në gjëndje të:

 

 1. Përkufizoni kiminë organike dhe inorganike dhe tregoni diferencën në mes të tyre.

 2. Diskutoni tipet e “matteries” lëndës.

 3. Kuptoni përbërjen e elementëve, përbërësve dhe përzierjeve.

 4. Kuptoni acidet dhe alkalinën dhe nxirrni diferencën midis tyre.

 5. Kuptoni kiminë e ujit.

 6. Kuptoni klasifikimet e shampove dhe tipet e balsamit.

 7. Kuptoni përbërjen e flokëve përpara, gjatë dhe pas permanentit dhe qetësuesve kimik.

 8. Kuptoni përbërjen e flokëve përpara, gjatë, dhe pas ngjyrës së flokëve.

 9. Kuptoni klasifikimet kimike dhe fizike të kozmetikëve.

 10. Diskutoni për bazën e kimisë tipin dhe produktet profesionale.